Category Archives: Hệ Thống An Toàn

Tìm Hiểu Về Túi Khí Ô Tô: Nguyên Lý Hoạt Động, Vai Trò Và Các Loại Túi Khí

Tìm Hiểu Về Túi Khí Ô Tô: Nguyên Lý Hoạt Động, Vai Trò Và Các Loại Túi Khí

Túi khí tiếng Anh là Airbag và hệ thống túi khí ô tô là Supplemental Restraint System (SRS). Túi khí ô tô là một thành phần an toàn quan trọng trong hệ thống bảo vệ của xe ô tô. Nó được thiết kế để bảo vệ lái xe và hành khách khi xảy ra va […]