kết cấu

Các Kiểu Hệ Thống Dẫn Động Trên Ô Tô (Phần 2)
Chia Sẻ

Các Kiểu Hệ Thống Dẫn Động Trên Ô Tô (Phần 2)

Hệ thống dẫn động 4 bánh bán toàn thời gian (4×4) thường nối cứng cầu trước và sau khi cài dẫn động hai cầu, nên chế độ này không phù…

Tagged: , , , , , , , , , ,