Chuyên mục: Tiếng Anh

Tiếng Anh đã và đang trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Đây là một điều không thể bàn cải được nữa.

Chúng ta đã nghe, đã đọc rất nhiều bài báo, tin tức nói về tầm quan trọng của tiếng Anh. Ngôn ngữ thứ 2 này sẽ mang đến cho chúng ta rất rất nhiều cơ hội để phát triển về cả kiến thức chuyên môn – công nghệ ô tô, và cả kiến thức kỹ năng – phát triển bản thân. Chính vì thế, chuyên mục Tiếng Anh được mở ra để giúp một phần trong quá trình học tập ngôn ngữ toàn cầu này.

Nơi đây sẽ chia sẻ tới các bạn 2 loại tiếng Anh chính, đó là tiếng Anh chuyên ngành công nghệ ô tô và tiếng Anh giao tiếp. Vì sao chỉ có 2 loại tiếng Anh này?

Tiếng Anh chuyên ngành là để giúp các bạn hiểu được có thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong các tài liệu tiếng Anh liên quan tới ô tô. Và chỉ có đọc nhiều tài liệu tiếng Anh thì kiến thức chuyên ngành của bạn mới được nâng cao vượt bậc.

Tiếng anh giao tiếp là để giúp bạn làm quan được với 2 khả năng cơ bản bậc nhất của một con người – dù là ai và ở đâu đi chăng nữa – đó là NGHE và NÓI. Còn 2 khả năng còn lại, bạn sẽ thành thạo nếu 2 khả năng cơ bản kia đã thành thục.

Chúc các bạn tiếp thu được nhiều kiến thức nhất có thể tại Cộng Đồng Sinh Viên Ô Tô.